_
_

Вие сте тук: Начална страница >> Новини
Прессъобщения Фотогалерия Песен за Несебър
Новини Видео новини
Новини

Екипът, разработващ Плана за опазване и управление на Стария Несебър, се срещна с жители и местна властЕкспертите, които ще изработят Плана за опазване и управление на Старинен Несебър, се срещнаха с ръководството на Община Несебър и с граждани от сдружение „Старият Несебър”, за да разкажат за основните насоки на проекта си. Проф. арх. Тодор Кръстев, ръководител на екипа от специалисти, който е почетен председател на ИКОМОС – България, увери както кмета Николай Димитров, така и жителите на стария град, че целта му е във всеки един етап от разработване на стратегията за управление и механизъм за координация на обекта, да се правят срещи - дискусии с хората и по този начин да се намери най-добрият вариант за живеене и опазване на Стария Несебър. Пълна прозрачност и информираност, обсъждане с местните относно постигане на оптимално ниво на полезност на бъдещия план - това са амбициозните цели, които екипът от експерти си е набелязал. Идеята на тази първа среща с гражданите от сдружение „Старият Несебър” и местната власт, бе както опознавателна, така и да се обменят мисли и виждания за развитието на града на ЮНЕСКО.

„Срещаме се с вас, защото искаме да предложим план с реална ефективност за Несебър. Това ще бъде първият план от този тип, който се създава в България. Чрез него може да се направи цялостен анализ на ситуацията, да се дадат насоки за устройствено развитие, насоки за система за управление. Планът трябва да бъде изпълнен до края на годината, а в следващата ще трябва да бъде подложен на докладване и одобрение от различни държавни институции”, бяха част от въвеждащите думи на проф. Кръстев, който е авторитетен експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС с принос за опазването на Световното културно наследство чрез възложени му мисии в Авиньон, Лион, Берлин, Будапеща, Котор, Киев, Санкт Петербург и др. Ръководителят на екипа експерти неколкократно подчерта, че модерното опазване на културното наследство е колективен процес с многобройни участници, които трябва да са истински партньори. С този отговор той удовлетвори питането за участието на гражданите в процеса на изработване на плана за управление. Мнението на професора е и позиция на кмета на Несебър Николай Димитров, който в предварителен разговор с експерта сподели, че провежданите разговори със сдружение „Старият Несебър” винаги са били креативни, протичали са в конструктивен диалог, в стремеж да се намери баланса между частния и общия интерес, като идеята за общия интерес е в контекста на световното значение и ценност на Несебър.

„Аз съм убеден, че всички адекватни виждания и наистина стойностни идеи на нашите съграждани, вие ще ги вземете под внимание при изготвяне на плана. Хората, които живеят в стария град ще ви бъдат полезен и добър коректив във вашата работа”, бяха част от думите на кмета Николай Димитров към екипа на проф. Кръстев.

В близо тричасовата среща, състояла се в сградата на общинска администрация, експертите подробно, изчерпателно и аргументирано отговаряха на всички възникнали въпроси, зададени от гражданите на Несебър, като на финала и двете страни се уговориха за нов разговор при следващо идване на екипа в морския град. „Процесът на изготвяне на плана ще бъде съпътстван от серия от срещи с местните жители, за да се получи откровена дискусия с хората, полезна за всички.”, отново увери присъстващите ръководителят на екипа експерти.

Малко по-рано на среща с кмета Николай Димитров, Ели Кирилова, директор на дирекция „Култура, образование и международно сътрудничество”, архитектите Атанас Пинков и Валентин Димов, проф. Кръстев ги уведоми какво проекторешение е взето на последно заседание на Комитета за световно наследство за Стария Несебър. Една от незабавните стъпки, за които се говори, и тя трябва да се предприеме, е създаването на Плана за опазване и управление на града.eksperti

ІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!