_
_


Вие сте тук: Начална страница >> Новини
Прессъобщения Фотогалерия Песен за Несебър
Новини Видео новини
Новини

Отговорна администрация

Община Несебър има работеща формула за добра социална политикаИнтервю с кмета Николай Димитров

„Община Несебър е една от малкото в страната със социално ориентирана политика. Водещ фактор при управлението на институцията е осигуряване на добри условия за живот на всички възрастови групи от населението. Ето защо това е приоритет в работата ми и в работата на колегите ми. Не случайно нашето мото още от самото начало на управлението е: „По-добра община - по-добър живот”.”

Николай Димитров, кмет на Община Несебър

Как общината работи в посока осигуряване на по-добри условия на живот?

Община Несебър се стреми да стимулира раждаемостта като отпуска еднократна финансова помощ за новородено бебе в размер на 2000 лв. В резултат на това на територията на общината за 2009 година има 311 новородени, за 2010 г. са се родили 283 бебета, а до момента, за първото 6-месечие на 2011 те са 127, с 2 повече за същия период от предходната година.

С цел подпомагане на  раждаемостта в бюджет 2010 г. се въведе еднократна помощ до 2000 лв. за извършване на процедура ин витро за нуждаещи се двойки с репродуктивни проблеми. За миналата година общината е отделила средства за процедурата на 6 двойки, а за 2011 - до момента - за две двойки.

Имаме идея в бъдеще да подпомагаме парично и запазването на стволови клетки.

Децата в Община Несебър имат достатъчно места за игри и развлечения с откритите напоследък съвременни и безопасни детски площадки, осигуряващи различни забавления. В рамките на изминалите години Общинска администрация насочи голяма част от усилията си в обновяване и разширяване на 4 детски градини, а бяха направени основни ремонти на още 3. По този начин значително се увеличи броят на местата в детските заведения, условията са съвременни, модерни и комфортни, а проблем с настаняването на деца в градините в близките 10-15 години няма да има. Към настоящия момент имаме готов проект за детската градина в Стария Несебър и завършваме проекта за детска градина в най-новия квартал на града - „Черно море”.

В края на 2008 г. в Несебър се откри Детска млечна кухня, а от средата на 2009 година функционира и филиал в Св. Влас, 120 деца се ползват до момента от тази услуга. От миналата година заработи и Детска млечна кухня в Обзор с капацитет 80 деца.

Какви са предоставяните в момента социални услуги в общината?

На територията на Община Несебър се предоставят социални услуги в специализирани институции, в които са създадени съвременни условия за живот. В Центърът  за социална интеграция и рехабилитация, разполагащ с модерна материална база, добре обучени специалисти работят  с деца с различни заболявания, а услугата е напълно безплатна. Точно на 1 юни тази година открихме новата, по-голяма сграда на социалната институция, за да може повече деца да посещават мястото, а и за да им се предоставят допълнителни услуги. Самата унгарска посланичка у нас Нейно Превъзходителство Юдит Ланг – извънреден и пълномощен посланик на Република Унгария в България, остана искрено възхитена от условията в новата сграда. Центърът, който изцяло се финансира от Община Несебър, се намира на ул. „Струма” № 14 и разполага с рехабилитационен, логопедичен и психологичен кабинет. В новооткритата сграда има и Монтесори кабинет със специални образователни материали за децата със специални образователни потребности. Социалното заведение разполага още със сензорна зала, оборудвана със светлинни ефекти и музика с природни шумове, която е предназначена за релакс на децата и има успокояващо въздействие върху тях. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности представлява среда, която е стимулираща и подходяща за развитие на потенциала на подрастващите.

Домът за деца с умствена изостаналост ДДУИ "Св. Стилиян Пафлагонийски” е друга социална институция, в която се работи усилено и всеотдайно. Там в момента се възпитават 40 деца на възраст от 3 до 18 години. За трета поредна година възпитаници на дома посещават Общински детски комплекс в Несебър и участват в различни курсове - модерен балет, изобразително изкуство, компютърни умения, като благодарение на тези занимания значително се подобрява процеса на интеграция на децата. Възпитателите от дома няколко години подред посещават швейцарски социални учреждения, в резултат на което квалификацията им и професионалните им качества са развити до по-високо ниво, а това дава отражение и при работата им с децата. Повечето възпитаници, настанени в ДДУИ "Св. Стилиян Пафлагонийски”, са лишени от родителска грижа. Две трети от необходимите средства за дома се отпускат от Община Несебър. Финансирането покрива разходите  за текущи ремонти, ново строителство на център за настаняване от семеен тип.

От началото на 2009 г. Домашен социален патронаж разшири дейността си, като освен  в Несебър и с. Равда, се обслужват и останалите населени места в общината, разположени в близост. Извършва се разнос на топла и питателна храна на възрастни хора в гр. Св. Влас, к.к.„Слънчев бряг”, с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково. Храната се приготвя в нова материална база /кухня-майка/, оборудвана със съвременни и отговарящи на нормативните изисквания съоръжения и уреди. В Обзор също се полагат грижи за възрастните хора. Питателната храна се приготвя в нова кухня, като идеята е да се разшири дейността и  да се обхванат близките  села - Баня,  Приселци, Раковсково и Паницово. В средата на декември 2009 година в Община Несебър стартира Обществена трапезария. Тази дейност е част от проект, към Министерството на труда и социалната политика, където общината кандидатства и спечели този проект. Несебър доставяше прясна и топла храна на 45 човека в неравностойно положение и с ниски доходи, живеещи на територията на цялата община. Дейността по проекта приключи в края на април 2010, и в момента общината  търси  алтернативни начини за финансиране на този вид социална услуга.

Диетична кухня, намираща се в сградата на СОУ „Л. Каравелов”, се разкри през 2009 г. в Несебър. Храната е екологично чиста, приготвя се по методи на здравословното хранене и е подходяща за хора с хронични заболявания. Полезните ястия са достъпни за всички, които искат да хапнат вкусно, но в същото време и лечебно. Столът е отворен както за ученици и учители, така и за граждани. Целта е превенцията на затлъстяването в детска възраст и популяризирането на здравословното хранене с растителна храна, приготвена на пара и бедна на мазнини.

Еднократни финансови помощи от бюджета на Община Несебър се отпускат на хора с влошено здравословно състояние, лица с трайни увреждания и доказана степен на инвалидност, деца и младежи в неравностойно положение, лица и семейства – пострадали от бедствия, аварии и др. Финансово се подпомага и Центърът за хемодиализа в Несебър.

В края на 2009 година, по случай Международния ден на хората с увреждания, Община Несебър оказа съдействие за предоставяне на помещение за нуждите на Дружеството на инвалидите в гр. Обзор. То бе оборудвано с климатик и необходимите мебели, които да осигурят комфорт  и подходящи условия при срещите на членовете на дружеството. Освен материалната база, ежегодно дружеството се подпомага със средства от бюджета на Община Несебър, които да покриват на текущите разходи. Подобна финансова подкрепа общината оказва и на Съюз на слепите в Несебър. Освен материална помощ общината съдейства на дружествата и при кандидатстване по различни проекти и програми, както и при нужда от  осигуряване на транспорт и др.

Имате ли в общината инициативи, насочени към младите хора?

По отношение на превенция на асоциалните прояви на малолетни и непълнолетни в Община Несебър МКБППМН ежегодно разпространява наръчници за предпазване от наркоманиите, ХИВ/СПИН, а през 2009 г. отвори врати и Консултативен кабинет към тази комисия, в който специалист провежда срещи с деца и родители по наболели проблеми. Ежегодно се провеждат срещи-дискусии на тема: „Опасностите, които крие интернет мрежата” и честване на Световния ден за безопасен интернет. Раздават се информационни материали, разиграват се викторини, правят се презентации на тази тема, изготвени от ученици. Ежегодно се отбелязват:

- Световния ден за борба с дрогата, съвместно с представители на  полицията и различни специалисти, гост-лектори поканени по темата;

-  Международния ден без тютюнопушене, на който се провежда конкурс сред учениците за най-добро лого „Младите хора свободни от тютюнев дим”; 

- Световният ден за борба против ХИВ/СПИН   - с концерт по темата, дискусия с учениците и разпространение на презервативи и информационни материали.

МКБППМН ежегодно провежда периодичен контрол на увеселителните заведения, съвместно с представители на МВР за спазване Наредба №1 и Наредба №2 на Общински съвет Несебър. Като тези проверки най-засилено се осъществяват през пролетната и лятна ваканция. Всяка година се организират срещи с ученици по темата „Трафик на хора” и се разискват опасностите, които крият запознанствата с непознати хора в интернет. Разиграват се различни казуси от ученици и се провеждат дискусии.

Какви други инициативи организира Несебър?

В края на 2009г. беше организирана кампания за провеждане на безплатни прегледи в гинекологични кабинети за жителките на Община Несебър. Акцията се състоя в 2 населени места- с. Равда и гр. Несебър – стара част. Интересът на дамите бе голям – бяха прегледани общо 3000 жени от общината. За 2010 година общината съдейства при организиране на безплатни педиатрични прегледи на децата от града и региона.

Община Несебър работи в синхрон с БЧК за подпомагане на хората в неравностойно положение с пакети храна, дрехи и др., като от 2010 година се осъществява и съвместна работа по различни социални проекти. Филиалът на ЦСМП-гр. Бяла, който обслужва гр. Обзор и близките малки населени места също се подпомага от Община Несебър чрез закупуване на лекарствени средства и консумативи. В края на 2008 г. беше закупена нова линейка, оборудвана съгласно всички изисквания и дарена на ЦСМП-Несебър за извършване на  бързото и навременно обслужване на лицата, нуждаещи се от неотложна медицинска помощ.

Последната инициатива, организирана съвместно от Община Несебър и Асоциацията на българските акушер-гинеколози,  е след няколко дни - на 13 и 14 юли в Здравната къща в Несебър. Там ще се извърши промоционална и диагностична дейност по програма „Женско здраве-профилактика на Остеопорозата и профилактика на рак на гърдата”. Изпълнението на диагностиката-остеодензитометрия и ехография на млечна жлеза и консултанската дейност е възложена на „Медицински център за човешка репродукция” ООД. Ще се извършват лекарските консултации и скринингови изследвания за остеопороза, ще се обърне внимание и на профилактика на рака на гърдата на рискови групи жени с компютър-ехограф. Всяко едно от изследванията е на цена от десет лева.

Бихте ли разказали накратко за развитието и визията на община Несебър?

Освен с приоритетна социална политика Община Несебър подпомага образованието и културата в региона. Работи се усилено в няколко насоки свързани с туризма, инфраструктурата, развитието на малките селища в района, без излаз на море. Усилия и средства се влагат не само за развитието на  традиционния летен туризъм, а и на културен, религиозен, конгресен и спортен туризъм. Целта и концепцията за новата  визия на общината е чрез тях да се увеличи туристическия сезон и Несебър да стане притегателен център за туристите през цялата година. 

Аз и моите колеги се стремим да наложим и утвърдим Несебър като културна дестинация и дестинация за поклоннически туризъм. Нашият град не е място, което да бъде посетено само през летния сезон, той има своя чар през цялата година. Разбира се, всеки сам за себе си трябва да преоткрие неговия магнетизъм и непреходна красота.

interviu-soc


ІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!