_
_


Вие сте тук: Начална страница >> Новини
Прессъобщения Фотогалерия Песен за Несебър
Новини Видео новини
Новини
ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЧАСТВА В ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТВ рамките на кампания „Зелен Несебър 2010 - Аз обичам Зелен Несебър - Промени себе си, дай пример на децата си, спаси природата!”, Община Несебър се присъединява към проекта на списание 8 и „Вашият градинар“ ООД, с подкрепата на Столична община - “ДА СПАСИМ В СУМАТОХАТА КЕСТЕНИТЕ”. Това е една отлична образователна тема, която включва знания от биологията и природознанието и има хуманистичен и социален аспект. Отнесена към нашите деца, тя ще провокира, още от най-ранна възраст, любов към природата и грижи за нейното опазване, ще развие лично и обществено самосъзнание за опазване на околната среда, ще ги научи да бъдат солидарни и да работят в екип.

Община Несебър набеляза и финансира следните мерки за борба с вредителите:

- Локализиране на представителите на Конския кестен (Aesculus hippocastanum) на територията на общината и изготвяне на фитосанитарна оценка на тяхното състояние;

- Изработване на капаните за молци от ученици, поставяне, презареждане и поддържане през цялото лято от подразделиния на общинската администрация;

- Третиране на опадалите от дърветата листа чрез компостиране. Закупуване на 5 броя компостери и поставяне в основните училища в гр.Обзор и с.Гюльовца за създаване у децата екологични навици и гражданско самосъзнание;

- Изработване на заготовки за къщички за птици, които учениците да сглобят и съвместно с общинската администрация да окачат на дърветата, за да има повече птици, знак за доброто състояние на природата;

- Изготвяне на брошури за листоминиращия молец (Cameraria ohridella) и помощниците в биологичната борба с него, птиците.

На 09.03.2011 г. служители на Община Несебър от отдел „Екология” посетиха ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца с директор Светла Димитрова, а на 10.03.2011 г. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор с директор Маруся Дерелиева. Целта на посещенията беше да представят пред учениците от шести, седми и осми клас проекта „Да спасим в суматохата кестените” и желанието на Община Несебър да подкрепи тази инициатива. Служителите показаха на децата, как се изработват капаните за молци, предоставиха материали за изработването и заедно направиха първите капани за молци. Подготвиха заготовки за къщички за птици, които децата ще направят през следващите седмици. Участие в проекта, ще вземат общо 93 ученика от училищата в Обзор и Гюльовца, като техни координатори ще бъдат учителките Албена Желязкова, Ваня Хараламбова и Янка Войнова. Децата ще изработят общо 150 капана и 60 къщички за птици.

Поставянето на вече готовите капани за молци и къщички за птици, ще бъде на 30.04.2011 г. от 10.30 на площада в гр. Обзор и в същия час в парка на с. Гюльовца.

http://kesteni.bg/


kesteniteІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!