АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

_________________________________________

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРОБЩИНСКИ АВТОГАРИ


кк „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

диспечери и
информация

0554 22633
0893 505218

 

каса билети

0554 24268
0893 505265

Гр. ОБЗОР

диспечери, каса и информация

0556 33296
0893 505267

 ЛИНИЯ №1
Емона – Странджа – Център – Свежест – Арда – Континентал – Фрегата – Стадиона - Феста Панорама – ДСК –  Несебър(стар град) 
Валидно от 15.06.2017
От 06:00ч. до 09:00ч. на 15 мин.
От 09:00ч. до 24:00ч. на 12 мин. 
Emona – Strandzha – Center – Svezhest – Arda – Continental – Fregata – Stadium – Festa Panorama – DSK – Nessebar(old town)
Valid from 15.06.2017 
From 06:00h. to 09:00h. every 15 min. 
From 09:00h. to 24:00h. every 12 min.
ЛИНИЯ №2
СЛ. БРЯГ аквапарк – кв. Черно море – НЕСЕБЪР
SUNNY BEACH aquapark –kv. Black sea - NESSEBAR
Валидно от/Valid from 15.06.2017 
от Слънчев брягfrom Sunny beach 
06.50 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30

от Несебър from Nessebar 
06.15 07.10 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ЛИНИЯ №3
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – РАВДА
SUNNY BEACH – RAVDA
Валидно от/Valid from 10.06.2017
от Слънчев бряг    from Sunny beach
06.45 08.35 09.55 13.15 14.55 16.40 18.25 19.50 21.10  23.00 24.00
от Равда              from Ravda
06.10 07.25 09.15 10.25 13.50 15.40  17.20 19.10 20.25 21.45 23.40
ЛИНИЯ №4
НЕСЕБЪР – СЛЪНЧЕВ БРЯГ –КОШАРИЦА
NESSEBAR – SUNNY BEACH – KOSHARITSA
Валидно от/Valid from 15.06.2017
от Несебър           from Nessebar
06.45 07.45
от Слънчев бряг          from Sunny beach
06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 13.00 14.15 15.30 16.30 17.00 19.00 20.00 22.00 23.00 24.30
от Кошарица           from Kosharitsa
05.45 06.15 07.15 08.25 09.25 11.25 13.25 14.40 15.55 16.55 17.25 19.25 20.25 22.25 23.25

ЛИНИЯ №5
НЕСЕБЪР - СЛЪНЧЕВ БРЯГ – СВЕТИ ВЛАС
NESSEBAR - SUNNY BEACH – SVETI  VLAS
Валидно от/Valid from 15.06.2017
От Несебър                     from Nessebar
07.00 08.05 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40 23.20 23.40 24.00
от Слънчев бряг           from Sunny beach
06.15 06.45 07.15 07.40 08.00 08.20 08.30 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00 23.40 24.00 24.30
от Свети Влас                from Sveti  Vlas
05.45* 06.30 07.00* 07.30 08.00 08.20 08.40 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00 23.40* 24.00* 24.30*
*Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг
ЛИНИЯ №8
НЕСЕБЪР - СЛЪНЧЕВ БРЯГ –СВЕТИ ВЛАС- ЕЛЕНИТЕ
NESSEBAR - SUNNY BEACH – SVETI VLAS - ELENITE
Валидно от/Valid from 15.06.2017
От Несебър                     From Nessebar
09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00  21.40 22.20 23.00
от Слънчев бряг             From Sunny beach
08.20 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40 23.20
от Елените                         From Elenite
09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10  17.50 18.30 19.10  19.50 20.30  21.10 21.50  22.30  23.10 23.50*
*Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг
ЛИНИЯ №6
НЕСЕБЪР – СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ГЮЛЬОВЦА
NESSEBAR – SUNNY BEACH – GYULIOVTSA
Валидно от/Valid from 15.06.2017
от Несебър          from Nessebar
07.15
от Слънчев бряг          from Sunny beach
07.30 10.00 11.30 13.45 15.30 16.30        17.00 18.30 20.30  22.30 24.30
от Гюльовца          from Gyuliovtsa
05.20 06.20 07.10 08.15 10.30 12.15 14.15  16.15 17.30 19.00 21.15 23.00

ЛИНИЯ
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ТЪНКОВО
от Слънчев бряг          from Sunny beach
08.15, 16.3
от Тънково          from Tankovo
08.30

ЛИНИЯ №7
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ПОМОРИЕ ЦЕНТЪР
SUNNY BEACH – POMORIE CENTAR
Валидно от/Valid from 10.06.2017
от Слънчев бряг             from Sunny beach
06.45 10.30 12.40 15.30 17.10 19.20 21.40
от Поморие център     from Pomorie centar
07.30 11.15  14.00 16.15 18.00 20.15 22.30

ЛИНИЯ
ПОМОРИЕ - АХЕЛОЙ – РАВДА - НЕСЕБЪР-  СЛЪНЧЕВ БРЯГ
POMORIE – AHELOY – RAVDA – NESSEBAR -  SUNNY BEACH
7.00, 10.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.20, 21.30

СЛЪНЧЕВ БРЯГ  – НЕСЕБЪР – РАВДА - АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ
SUNNY BEACH – NESSEBAR – RAVDA - AHELOY – POMORIE
8.00, 11.15, 14.00, 16.15, 18.00, 20.15, 23.10

ЛИНИЯ №10
СЛЪНЧЕВ БРЯГ  – АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ -  БУРГАС
SUNNY BEACH – AHELOY – POMORIE -  BOURGAS   
Валидно от / Valid from 10.06.2017
от Слънчев бряг             from Sunny beach
05.45 06.30 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40     11.20
12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40     17.20
18.00 18.40 19.20 20.00 21.30 22.00*     22.40
* минава през Несебър
от Бургас               from Bourgas
06.30 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20     12.00
12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20     18.00
18.40 19.20 20.00 21.00 21.30 23.50

ЛИНИЯ №11
НЕСЕБЪР - РАВДА  – АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ -  БУРГАС
NESSEBAR - RAVDA – AHELOY – POMORIE -  BOURGAS
от Слънчев бряг             From Sunny beach
06.20  07.00  07.40  08.20  09.00  09.40  10.20  11.00  11.40  12.20  13.00  13.40  14.20  15.00  15.40  16.20  17.00  17.40  18.20  19.00  19.40  20.20  21.00  22.00
от Бургас               From Bourgas
06.20  07.00  07.40  08.20 09.00  09.40  10.20  11.00  11.40 12.20  13.00  13.40  14.20  15.00  15.40  16.20  17.00  17.40  18.20  19.00 19.40  20.20*  20.50  22.50*
* до Слънчев бряг / to Sunny beach

ЛИНИЯ №22
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – КАБЛЕШКОВО – БУРГАС
SUNNY BEACH – KABLESHKOVO - BOURGAS
валидно от 10 юни
06.00  06.40  07.10  07.30  07.50  08.10  08.30  08.50  09.10  09.30  09.50  10.10  10.30  10.50  11.10  11.30  11.50  12.10  12.30  12.50  13.10  13.30  13.50  14.10  14.30  14.50  15.10  15.30  15.50  16.10  16.30  16.50  17.10  17.30  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.40  21.20  22.30   23.30
подчертаните часове – през НЕСЕБЪР, спирка  „Феста Панорама“

ЛИНИЯ №9
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – БАНЯ - ОБЗОР – БЯЛА – ВАРНА
07.40  08.20  08.40  10.20  10.50    11.30
12.17  12.37  12.50  15.45  18.15    18.40
20.45

РАЗПИСАНИЕ от Общинска автогара -  Обзор
/важи до 30.09/

за ВАРНА / for VARNА:
07:50, 08:10, 08:20, 08:50, 09:00, 09:15,
09:20, 09:40, 10:10, 11:00, 11:10, 11:30,
12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:10, 15:10,
16:10, 16:20, 17:10, 17:50, 18:20, 18:40,
19:10, 19:30, 20:10.

за БУРГАС / for BOURGAS:
07:30, 08:00, 08:40, 09:00, 09:30, 10:00
10:50, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00,
14:00, 14:30, 14:50, 15:00, 16:00, 16:20,
17:00, 17:50, 18:00, 19:00, 20:00.

 

за Сл.бряг / for S. Beach:
07:00 , 07:30, 08:00, 08:40, 09:00, 09:30,  
10:00, 10:50, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 14:50, 15:00,
16:00, 16:20, 17:00, 17:00, 17:50, 18:00,
18:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:15

ПЛОВДИВ - 07:30, 10:00, 16:20, 20:15
ЧИРПАН - 07:30, 16:20
КЪРДЖАЛИ - 10:50, 14:30
ХАСКОВО - 10:50, 14:30
ДИМИТРОВГРАД - 10:50, 14:30
СТАРА ЗАГОРА - 07:30, 10:50, 14:30, 16:20
НОВА ЗАГОРА - 07:30, 16:20
СЛИВЕН - 07:30, 16:00, 16:20
ЯМБОЛ - 18:00

 

За НЕСЕБЪР / for NESSEBAR
 09:30, 10:50, 12:30, 13:30, 17:00, 19:00        

От НЕСЕБЪР / back from  NESSEBAR
15:30, 18:00
                                                                                                                                  
ОБЗОР-СОФИЯ
10:00, 20:15, 22:00

СОФИЯ-ОБЗОР
10:00, 20:00, 00:01

НЕ ПЪТУВА В НЕДЕЛЯ