НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САМОРАЗВИТИЕ – 1950”
с.ТЪНКОВО общ.НЕСЕБЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА”ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР -БИБЛИОТЕКАР”
НА НЧ”САМОРАЗВИТИЕ-1950” с.ТЪНКОВО общ.НЕСЕБЪР


ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:организация,ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека
МЯСТО НА РАБОТА:Народно читалище „Саморазвитие -1950” с.Тънково

I.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:
1.Образование – средно /предимство е образование в областта на библиотечното дело/
2.Компютърна грамотност – работа с МS office,база данни,Интернет платформи
3.Организационни умения,умения за поемане на лична отговорност,комуникативност,умение за работа в екип,професионална ангажираност и отговорност.
4.Активна заетост и участие в културните прояви ,дейност и обществен живот на читалището.
5.Активна дейност в провеждане на културни мероприятия в селото и общината.

Допълнителни условия,носещи предимство:
-владеене на чужд език
-опит в областта на културата и художествената самодейност
-участие в разработването и реализирането на програми и проекти
-постоянен и /или настоящ адрес на територията на с.Тънково

II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1.Заявление за участие в конкурса,адресирано до Председателя на читалищното настоятелство /свободна форма/
2.Автобиография /европейски формат/,подписана от кандидата
3.Копие от документ за завършено образование
4.Копие от документ за компютърна грамотност или др.сертификати
5.Мотивационно писмо

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
От 16.11.2020г. до 16.12.2020г. всеки работен ден от 08.00 до 17.00ч в сградата на Кметство с.Тънково.

С кандидатите ще се проведе събеседване,като за датата и часа ще бъдат информирани чрез тел.обаждане или ел.поща.

Събеседването ще се проведе в залата на читалището.Публикувано на 19.11.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове