ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
„юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1747/05.08.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Екатерина Николова Денчева
2. Гергана Николаева Яръмова
3. Яна Стоянова Тодорова
4. Анна Георгиева Димитрова
5. Яна Красимирова Пенкова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31 август 2016 г. /сряда/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /31.08.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Закон за общинската собственост
4. Закон за собствеността
5. Закон за водите
6. Закон за горите
7. Закон за държавния служител
8. Закон за административните нарушения и наказания
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация
10. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
11. Закон за устройство на територията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост- Виктор Борисов/


Публикувано на 22.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове