Новини:

Cannot find article with ID 1301483724
Content Management Powered by CuteNews

Документи:

КОНКУРС - "Личности с национална значимост от Несебър"

КОНКУРС - "Аз играя навън сред чиста природа"

Правила за прием в детските градини в община Несебър - 2016

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в яслена група в ОДЗ на територията на ОБЩИНА НЕСЕБЪР – 2016 г. - изтегли!

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в детска градина на територията на ОБЩИНА НЕСЕБЪР – 2016 г. - изтегли!

ДЕКЛАРАЦИЯ - изтегли!

Н А Р Е Д Б А № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР - ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2016г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Информация за броя на местата в общинските детски заведения от 01.03.2016 г.

В община Несебър има 9 училища, общински детски комплекс, 5 обединени детски заведения, 6 целодневни детски градини, общинска танцова школа, общински театър и 8 читалища.

СПИСЪК – КОНТАКТИ
ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Отдел „Образование” – община Несебър

е-mail: obrazovanie_nessebar@abv.bg
web site:  www.obrazovanie-nesebar.com
Началник – Я. Христова: 0554/4-33-96, 0893/303-649, 0887/708-261, 0878/708-261
Старши експерт – Т. Тангарджиева: 0554/46030, 0893/303-787
Старши експерт – С. Камчева: 0554/46007, 0893/505-244
Старши експерт – Д. Цачева: 0554/46007

ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

ДИРЕКТОР

 

АДРЕС

 

ЗА КОНТАКТИ

ОДЗ "Яна  Лъскова"

Мариана Минчева

гр. Несебър

0554/43564 , 0893/303699, mincheva699@mail.bg ,         
odz1975@mail.bg
web site:  
www.odz-yanalaskova.com  

ОДЗ "Калина Малина"

Людмила Василева

гр. Несебър

0554/45203 , 0893/303673,   odz_kalinamalina@abv.bg
web site:  
www.odz-kalinamalina.com

ЦДГ „Моряче”

Христина Стратиева

гр. Несебър
ж.к. „Черно море”

0893/303783, 0879/492438
cdg_morjache@abv.bg
web site:
www.cdg-morqche.na4alobg.com

ОДЗ "Мечо Пух" 

Мария Нанева

с. Равда

0554/66002 , 0893/303780, me4opuhodz@mail.bg
web site:
www.odz-mechopuh.org

ОДЗ "Делфинче"

Сузана Говедарска

гр. Свети Влас 

0554/68226 , 0893/303781, odz_delfinche@abv.bg
web site:
www.odz-delfinchevlas.com

ОДЗ "Обзорче"

Ваня Ноева

гр. Обзор

0556/32470 , 0894/455194, 
odz_obzorche@abv.bg
vanya_noeva@abv.bg
web site:
www.odz-obzorche.com

ЦДГ "Усмивка"

и.д. Елена Маркова

с. Гюльовца

0556/38472, 0879/292273, usmivka_cdg@abv.bg
web site:
www.cdg-usmivka.na4alobg.com

ЦДГ „Детски свят”

Мариета Герова

с. Кошарица

0556/61200 , 0893/303785,  cdg_detskisvqt@abv.bg  
web site:
www.cdg-kosharitsa.na4alobg.com

ЦДГ „Слънце” 

Руска Маринова

гр. Несебър – Слънчев бряг

0554/22595 , 0893/303779, cdg.slanchev.brqg@abv.bg
web site:
www.cdg-slanche.com

ЦДГ „Радост” 

и.д. Пенка Вълчанова

с. Оризаре

0556/38298 , 0893/303782, dobreva_cdgorizare@mail.bg
web site:
www.cdg-radost.na4alobg.com

ЦДГ "Пролет"

Кремена Георгиева

с. Тънково 

0556/62216 , 0893/303784, cdg_prolet_tankovo@abv.bg
web site:
www.cdg-prolet.na4alobg.com

СОУ „Любен Каравелов”

Тодорка Желязкова

гр. Несебър

0554/42330, 0878/562593,
nesebar_school@abv.bg
web site:
www.sou-nessebar.org 

ПГТ „Иван Вазов”

инж. Славчо Станелов

гр. Несебър
Слънчев бряг

0554/22040, 0554/22042,
pg_turizam@abv.bg
web site:
www.pg-turizam.com   

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Димитрина Димитрова

гр. Обзор

0556/32032,0556/32271, 0886/220870
ou_obzor@dir.bg
web site:
www.ou-obzor.org

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Чубрина Стефанова

гр. Св. Влас

0554/68113, 0876/766040,
ou_vlas@abv.bg
web site:
www.ou-vlas.na4alobg.com

ОУ „Васил Левски”

Димитър Димитров

с. Тънково

0556/62204, 0879/069371,
ou_tunkovo@abv.bg

ОУ”Св. Иван Рилски”

Никола Георгиев

с. Кошарица

0556/61097, 0888/572230,
kosarica@abv.bg

ОУ „Г. С. Раковски”

и.д. Красимира Стоянова

с. Оризаре

0556/38230, 0882/420125
ou_jekova_onb@abv.bg
web site:
www.ou-orizare.na4alobg.com  

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Таня Делиатанасова

с. Равда

0554/66550, 0899/015878
u4ili6te_ravda@abv.bg
web site:
www.ou-ravda.na4alobg.com

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

и.д. Димитринка Георгиева

с. Гюльовца

0876/005388
ou_giliovca@abv.bg
web site:
www.ou-giliovca.com

Общински детски комплекс

и.д. Михаела Георгиева

гр. Несебър

0554/45952, 0893/303698
odk_nesebar@abv.bg

Обединена общинска школа по изкуствата

Данислав Кехайов

гр. Несебър

0554/45701, 0554/45702, 0893/303688
nessebarfolk@abv.bg
web site:
www.oshi.nessebsr-folk.com